Contoh surat kuasa yang simple

Surat kuasa, biasanya dipakai untuk sahabat yang sedang mengkuasakan sesuatu semisal pengambilan uang yang diwakilkan kepada saudra atau kepada orang lain. nah bagi sahabat yang sedang membutuhkan surat kuasa ini, penulis akan memberikan contoh surat kuasa yang sederhana.

anda butuh surat kuasa untuk suatu urusan.
nah kali ini admin mau sedkit ngasih Contoh surat kuasa yang simple

Surat Kuasa

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama           : dadang
Pekerjaan    : Supir angkot
Alamat         : Jl. Perum suka sindang, no.15

Melalui surat ini telah memberi kuasa kepada :

Nama          : otong
Pekerjaan   : supir truck
Alamat        : dadaha , sukahening

Untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai …. (jabatan / kekuasaan pemberi kuasa, sebutkan pula dasar kekuatan dari pemberi kuasa, misalnya adanya SK).

Untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk… (tujuan pemberian kuasa).

Kekuasaan ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan semua hal, baik sebagian atau seluruhnya yang di kuasakan ini kepada orang lain.

Demikian surat kuasa ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

                                                                                                                            Desember,______20112


           Penerima kuasa                                                                                 Pemberi Kuasa
                                                     
                                                                                                                          materai

            otong                                                                                                      Dadang


itulah contoh surat kuasa yang simple.
semoga bermanfaat.